Adgang til Sverige

Vision

Grenaa har en geografisk placering, der gør byen til et naturligt bindeled mellem Sverige og Jylland og ned til resten af kontinental-Europa. Danske og kontinentaleuropæiske virksomheder med eksport til Sverige finder det naturligt at etablere sig med lager, distribution og transport fra Grenaa – og i mange tilfælde også med service- og produktionsfaciliteter. Tilsvarende anvender svenske virksomheder med eksport til Jylland og videre til kontinental Europa havnen i Grenaa som transitsted med lager, distribution og i visse tilfælde servicevirksomhed. Grenaa Havn er kendt som en dynamisk og effektiv industrihavn og transportknudepunktet mellem Sverige og Europa.

 

Baggrund

Grenaa Havn er en effektiv havn med adgang for dybdegående skibe. Havnen er for nyligt udvidet i nordlig retning til at huse en større mængde virksomheder. Der er direkte gods- og passagerfærgeforbindelse til Sverige. En ny omfartsvej nordom Grenaa direkte til nordhavnen vil gøre transport fra Grenaa på landevejen mod det nordlige Jylland nemmere. Grenaa er allerede godkendt som en del af ruten, som kan anvendes af ekstra lange lastvognstog mod Aarhus og videre ned mod kontinental Europa. Der er få distributionscentre på havnen, og der er flere etablerede fragtruter og vognmandsvirksomheder i byen (fx DSV, Rygaard, Kousted og Grenaa Transport), som naturligt kan sikre distribution og transport på vejene. Der er ikke godsfly i den nærmeste lufthavn, Tirstrup. Der er lagt togskinner ned til havnen, hvor der tidligere har været godstransport, men disse er ikke i brug i øjeblikket. Der er generelt utilfredshed med det lokale vejnet, og vejforbindelsen fra Grenaa til motortrafikvejen ved lufthavnen er ikke specielt hurtig, da den går gennem flere småbyer.

Vil du være med…

· til at booste væksten i Grenaa?
· i et proaktivt erhvervsnetværk?
· til at påvirke erhvervspolitikken?

Bliv medlem