Arrangementer

Kommende arrangementer:

27-08-2020 00:00:00

27. aug 2020

Medlemsmøde og generalforsamling

INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I ERHVERV GRENAA
Hermed indkaldes alle medlemmer til ordinær generalforsamling i Erhverv Grenaa. Alle – medlemmer og ikke-medlemmer – er velkomne!

Den afholdes torsdag den 27. august 2020 kl 08:00-09:30
i Pavillonen, Kærvej, 8500 Grenaa. 

Generalforsamlingen er udsat pga. Covid-19 og afholdes derfor efter force majeure reglerne (dvs. så hurtigt det praktisk er muligt).

Dagsorden
1 Valg af dirigent
2 Aflæggelse af bestyrelsens beretning for det forgangne år
3 Fremlæggelse af årsregnskab samt revisionspåtegning til godkendelse
4 Fremlæggelse og godkendelse af budget for det næste regnskabsår
5 Valg af bestyrelse
6 Valg af revisor
7 Behandling af indkomne forslag
8 Eventuelt
Det reviderede regnskab for 2019-2020 vil være tilgængeligt senest den 20. august 2020 på www.erhvervgrenaa.dk

Indkomne forslag skal være bestyrelsen (ved formand Johnny Kjærgaard) i hænde senest 13. august 2020 for at kunne blive behandlet på Generalforsamlingen. Disse udsendes til medlemmerne senest 20. august 2020.

Bestyrelsen består ifølge vedtægterne af 3-7 medlemmer, som vælges for 2 år ad gangen. Følgende er på valg:
Ole Husum, næstformand, Zacher Advokater (modtager genvalg)
Jesper Jul, Pavillonen (modtager genvalg)
Dennis Friis Thaagaard, sekretær, Sustainor (modtager ikke genvalg)
Der er herudover modtaget følgende kandidatnavne 
Jens Nikolajsen, observatør (Mercatus)

Bestyrelsen består ligeledes af 
Johnny Kjærgaard, formand
Kirsten Schmidt, kasserer (Grenaa Havn)
Jørgen Due Jensen (Due Jensen Management)
Fredrik Høgh Brandstrup (Grenaa Hydraulik)
Du er meget velkommen til at henvende dig til bestyrelsen (ved formand Johnny Kjærgaard, fam.kjaergaard@post.tele.dk) hvis du ønsker at stille op til den nye bestyrelse. Du kan også blot stille op på Generalforsamlingen.


mvh

Bestyrelsen
Erhverv Grenaa

Har du et forslag til et arrangement?
Send en mail til Dennis

Afholdte arrangementer:

Vil du være med…

· til at booste væksten i Grenaa?
· i et proaktivt erhvervsnetværk?
· til at påvirke erhvervspolitikken?

Bliv medlem