Erhverv Grenaas kerneområde er byens og erhvervslivets udvikling

Vi vil fremme udviklingen af erhvervslivet i Grenaa-området, ved

  • et stærkt netværk mellem områdets erhvervsvirksomheder
  • at fremme interessen og kendskabet til de mange initiativer der allerede foregår - til inspiration for hinanden
  • fokus på initiativer der kan skabe vækst og nye arbejdspladser i området
  • konkret medvirken til aktiviteter målrettet mod vækst f.eks. understøtte og facilitere klyngedannelse

Netværket bruges til udveksling af viden og idéer til vækst – både formelt og uformelt

  • Det er vigtigt at øge kendskabet til hinandens virksomheder i området og medvirke til at skabe nye og stærkere lokale relationer mellem virksomhederne. Vi skal bruge hinanden mere og spille hinanden gode.
  • Det er vigtigt, at vi sikrer et godt samspil og samarbejde med de ”klynger”, der allerede er etableret.
  • Det er vigtigt, at vi sikrer et godt samspil med de øvrige erhvervsforaer, der allerede eksisterer.

Et særligt element, der også har betydning for områdets erhvervsudvikling, er at vi også arbejder på at fremme de gode vilkår for uddannelse, forretningsliv, sport og kultur, idet bosætning også er vigtig for at tiltrække de rette medarbejderkompetencer og dermed arbejdspladser.

Vil du være med…

· til at booste væksten i Grenaa?
· i et proaktivt erhvervsnetværk?
· til at påvirke erhvervspolitikken?

Bliv medlem