31. maj 2018

Medlemsmøde og generalforsamling

Et godt erhvervsår

Formand for Erhverv Grenaa kunne på den årlige generalforsamling gøre status for foreningens første hele år.

Advokat Ole Husum fremlagde som formand bestyrelsens beretning og fortalte, at foreningens DNA stadig bygger på de grundlæggende tanker, som tidligere blev sammenfattet og fremlagt i en rapport, der identificerer syv klyngeområder, der, med baggrund i eksisterende kompetencer, vil have gode og naturlige forudsætninger for at udvikle sig til egentlige klynger og dermed skabe vækst.

To søjler

„Årets aktiviteter har mere eller mindre været opdelt i to søjler, hvor man kan sige, at den ene har indeholdt, hvad man kunne kalde traditionelle erhvervsforeningsaktiviteter med afholdelse af møder med forskellige foredragsholdere og netværksaktiviteter. Den anden søjle kan betegnes som mere perspektiverede aktiviteter, som f.eks. dannelse af klynger samt implementering af de mål, som vi satte os i den tidligere omtalte rapport,“ slog formanden fast.

Nyvalg

Generalforsamlingen nyvalgte direktør i Pavillonen Jesper Jul som medlem af bestyrelsen og sagde samtidig farvel til direktør Kim Bryld Olesen, Davai A/S. „På bestyrelsens vegne vil jeg sige tak for jeres engagement i 2017, og vi håber det forsætter i 2018. En særlig tak til Kim Bryld Olesen, som desværre måtte udtræde af vores bestyrelse på grund af arbejde i udlandet. Vi takker for Kims indsats i bestyrelsen,“ sluttede Ole Husum.

Den nye bestyrelse består af (fra venstre) Advokat Ole Husum, Zacher Advokater (formand), bankdirektør Lars Møller Kristensen, Djurslands Bank A/S, direktør Frederik Høgh Brandstrup, Grenaa Hydraulik A/S, direktør Jesper Jul, Pavillonen, direktør Dennis Friis Thaagaard, Sustainor ApS, økonomidirektør Kirsten Hvid Schmidt, Grenaa Havn A/S (kasserer) og fabriksdirektør Rune Engell-Hansen, Lallemand Denmark A/S.

Vil du være med…

· til at booste væksten i Grenaa?
· i et proaktivt erhvervsnetværk?
· til at påvirke erhvervspolitikken?

Bliv medlem