17. maj 2022

Ordinær generalforsamling

Generalforsamling 17. maj 2022, kl. 15:00-17:00
HSM Industri A/S, Bredstrupvej 50, 8500 Grenaa.

Der afholdes ordinær generalforsamling for medlemmer i Erhverv Grenaa. Der er efterfølgende rundvisning på HSM Industri A/S.

Alle – medlemmer og ikke-medlemmer – er velkomne!

Ordinær generalforsamling

Dagsorden

1  Valg af dirigent
2  Aflæggelse af bestyrelsens beretning for det forgangne år
3  Fremlæggelse af årsregnskab samt revisionspåtegning
    til godkendelse
4  Fremlæggelse og godkendelse af budget for det næste regnskabsår
5  Valg af bestyrelse
6  Valg af revisor
7  Behandling af indkomne forslag
8  Eventuelt

Bestyrelsen består ifølge vedtægterne af 3-7 medlemmer, som vælges for 2 år ad gangen. Følgende er på valg:
Mette Haase Lindhardt, formand, Lindhardt Steffensen Advokater – Genopstiller
Jens Nikolajsen, sekretær, Mercatus A/S – Genopstiller
Jesper Jul, Pavillonen – Udtræder
Kim Hovesen, Terma Aerostructures A/S – Udtræder

Følgende er ikke på valg:
Fredrik Høgh Brandstrup, næstformand, Grenaa Hydraulik A/S
Kirsten Schmidt, kasserer, Grenaa Havn A/S
Jørgen Due Jensen, Due Jensen Management

Du er meget velkommen til at henvende dig til bestyrelsen (ved formand Mette Haase Lindhardt), hvis du ønsker at stille op til den nye bestyrelse. Du kan også blot stille op på Generalforsamlingen. Bestyrelsen har modtaget to tilkendegivelser om opstilling.

For at være stemmeberettiget på Generalforsamlingen skal man være medlem, og hvert medlem har én stemme.

Det reviderede regnskab for 2021 og budget 2022 finder du her:

Erhverv_Grenaa_regnskab_2021
Erhverv_Grenaa_budget_2022

Rundvisning på HSM
Efter generalforsamlingen fortæller salgs- og marketingmedarbejder Brit Løth Bager om HSM, der er en af byens største virksomheder. Om starten i Hammelev, hvor ejer og direktør som lærling overtog ejerskabet af sin egen læreplads til det, virksomheden står for i dag. Der afsluttes med en guided rundvisning, hvor der fortælles om igangværende projekter, og vi ser de forskellige specialiserede produktionsafsnit med blandt andet svejserobotter og overfladebehandlingsanlæg.

Tilmelding nødvendig inden 16. maj kl. 12:00

Vil du være med…

· til at booste væksten i Grenaa?
· i et proaktivt erhvervsnetværk?
· til at påvirke erhvervspolitikken?

Bliv medlem