25. aug 2021

GENERALFORSAMLING på Mærsk Interceptor

GENERALFORSAMLING PÅ MÆRSK BORERIG

Onsdag 25. august 2021kl. 15:00-17:30
på Mærsk Interceptor, Grenaa Havn, 8500 Grenaa.

VIGTIGT: Der er adgang til boreriggen fra (se kort) og parkeringsmulighed ved selve platformen.
Bemærk at porten til det afspærrede område på Grenaa Havn
KUN ER ÅBEN MELLEM 14:30 -14:45.
Det er ikke muligt at få adgang senere, hvorimod du kan forlade havnearealet, når det passer dig, dvs. også tidligere end kl. 17:30.


Som tidligere annonceret afholdes ordinær generalforsamling for medlemmer i Erhverv Grenaa. Der er efterfølgende rundvisning på Mærsk Interceptor.
Alle – medlemmer og ikke-medlemmer – er velkomne!

Generalforsamlingen er udsat fra juni pga. Covid-19 og afholdes derfor efter force majeure reglerne (dvs. så hurtigt det praktisk er muligt).

Dagsorden
    1    Valg af dirigent
    2    Aflæggelse af bestyrelsens beretning for det forgangne år
    3    Fremlæggelse af årsregnskab samt revisionspåtegning til godkendelse
    4    Fremlæggelse og godkendelse af budget for det næste regnskabsår
    5    Valg af bestyrelse
    6    Valg af revisor
    7    Behandling af indkomne forslag
    8    Eventuelt
Det reviderede regnskab for 2020-2021 vil være tilgængeligt senest den 16. august 2021 på www.erhvervgrenaa.dk

Indkomne forslag skal være bestyrelsen (ved formand Mette Haase Lindhardt) i hænde senest 13. august 2021 for at kunne blive behandlet på Generalforsamlingen. Disse udsendes til medlemmerne senest 18. august 2021.

Bestyrelsen består ifølge vedtægterne af 3-7 medlemmer, som vælges for 2 år ad gangen. Følgende er på valg:
Fredrik Høgh Brandstrup, næstformand, Grenaa Hydraulik A/S (modtager genvalg)
Kirsten Schmidt, kasserer, Grenaa Havn A/S (modtager genvalg)
Jørgen Due Jensen, Due Jensen Management  (modtager genvalg)

Bestyrelsen består ligeledes af 
Mette Haase Lindhardt, formand, Lindhardt Steffensen Advokater
Jens Nikolajsen, sekretær, Mercatus A/S
Jesper Jul, Pavillonen
Kim Hovesen, Terma Aerostructures A/S

Du er meget velkommen til at henvende dig til bestyrelsen (ved formand Mette Haase Lindhardt), hvis du ønsker at stille op til den nye bestyrelse. Du kan også blot stille op på Generalforsamlingen.

For at være stemmeberettiget på Generalforsamlingen skal man være medlem, og hvert medlem har én stemme.
Hvis du ikke allerede er medlem, kan du melde dig ind her.


Rundvisning på Mærsk Interceptor
Efter generalforsamlingen, der foregår i Interceptors kantine, er der holdvis rundvisning på riggen, der er verdens største jack-up drilling rig. Den har opereret i Nordsøen på helårsbasis, og er pt. beliggende i Grenaa Havn.

OBS: Grundet fortsatte Covid-19 restriktioner hos Terma Aerostructures A/S, er det tidligere annoncerede mødested og det tilknyttede medlemsmøde ændret som beskrevet her. Virksomhedsbesøget og rundvisningen hos Terma gennemføres på et senere tidspunkt.


Tilmelding nødvendig

BEMÆRK
• Det ændrede mødested.
• De på dagen gældende COVID-19 regler skal overholdes. 


Vil du være med…

· til at booste væksten i Grenaa?
· i et proaktivt erhvervsnetværk?
· til at påvirke erhvervspolitikken?

Bliv medlem