18. maj 2017

Medlemsmøde og generalforsamling

Ny bestyrelse i Erhverv Grenaa

På den første ordinære generalforsamling i Erhverv Grenaa blev der både set tilbage på det første leveår, og sat navne på den nye bestyrelse.

Afgående formand, bankdirektør Lars Møller Kristensen, Djurslands Bank A/S, roste i sin beretning både foreningens medlemmer og dens første bestyrelse, for deres opbakning. Han fremhævede at den nye forening har vist sig overordentlig levedygtig, og noterede, at det opnåede medlemstal er yderst tilfredsstillende og iøvrigt jævnt stigende.   

Ny formand

Advokat Ole Husum, Zacher Advokater, blev efterfølgende valgt som ny formand for erhvervsforeningen. “Erhverv Grenaa skal fortsætte i samme stil, fordi vi kan se, at den virker. Der er kommet rigtig gode tilbagemeldinger på vores morgenmøder, og den måde vi organiserer networking på,” fortæller han. “Det betyder også, at vi fortsat arbejder videre med at føre konkrete klyngedannelser ud i livet,” slår han fast og fortæller, at foreningen helt i den tråd er samarbejdspartner i gennemførelsen af en stor spilevent i Grenaa i sensommeren.

Tre nye medlemmer

Den nye bestyrelse har fået tre nye medlemmer og direktør Frederik Høgh Brandstrup, Grenaa Hydraulik A/S, mener det er vigtigt at bruge energi på at præge foreningen. “Jeg vil gerne være med til at vise, hvilken vej vi skal med Erhverv Grenaa og vil derfor gerne bidrage,” udtaler han. “Samtidig styrker det mit lokale netværk, og jeg får en dybere indsigt i erhvervslivet og lærer flere virksomheder at kende.”

De øvrige medlemmer af bestyrelsen er bankdirektør Lars Møller Kristensen, Djurslands Bank A/S (ny næstformand), direktør Dennis Friis Thaagaard, Sustainor ApS (sekretær), økonomidirektør Kirsten Schmidt, Grenaa Havn A/S (kasserer), fabriksdirektør Rune Engell-Hansen, Lallemand A/S (nyvalgt) og direktør Kim Brüld Olesen, Davai A/S (nyvalgt).

Billedtekst:
Erhverv Grenaas nye bestyrelse (fra venstre): Kirsten Schmidt, Rune Engell-Hansen, Frederik Høgh Brandstrup, Ole Husum, Dennis Friis Thaagaard og Lars Møller Kristensen.

Vil du være med…

· til at booste væksten i Grenaa?
· i et proaktivt erhvervsnetværk?
· til at påvirke erhvervspolitikken?

Bliv medlem