27. jun 2019

Generalforsamling og medlemsmøde

Generalforsamling

Dagsorden
1. Valg af dirigent
2. Aflæggelse af bestyrelsens beretning for det forgangne år

3. Fremlæggelse af årsregnskab samt revisionspåtegning til godkendelse

4. Fremlæggelse og godkendelse af budget for det næste regnskabsår
5. Valg af bestyrelse
6. Valg af revisor
7. Behandling af indkomne forslag
8. Eventuelt

Det reviderede regnskab for 2018 kan ses her

 

MØD Susanne Ebbesø, Encompass

Når den fastlagte dagsorden på årets generalforsamling i Erhverv Grenaa er løbet af stablen, har foreningen fået ejerleder i Encompass Susanne Ebbesø til at tale om forebyggelse af stress på arbejdspladsen.

Arbejds- og privatliv skal balancere
Med udgangspunkt i hvordan vores hjerner fungerer, vil hun fortælle, hvordan man bedst forebygger stress på arbejdspladsen.
"Jeg fokuserer helhjertet på mennesker og udvikling, og er særligt optaget af, hvordan vi som hele mennesker, bidrager sundt og godt til et harmonisk balanceret liv. Både arbejdsliv og privat, så vi skaber glæde til gavn for os selv og vores omgivelser," fortæller hun.

Vil du være med…

· til at booste væksten i Grenaa?
· i et proaktivt erhvervsnetværk?
· til at påvirke erhvervspolitikken?

Bliv medlem