30. nov 2017

Medlemsmøde – Christian Bertelsen

Vi skal sammen fortælle de gode historier

En næsten ny kommunaldirektør lagde op til dialog og samarbejde på Erhverv Grenaas medlemsmøde i Pavillonen, hvor han opridsede sin vision om Norddjurs og i særdeleshed hans syn på samarbejdet med erhvervslivet.

Det stod hurtigt klart, at kommunaldirektør Christian Bertelsen allerede har været i marken og i dialog med mange virksomheder i kommunen. “Jeg har fået en bedre fornemmelse af, hvad der rører sig i erhvervslivet,” indledte han og gennemgik herefter en række felter, han ser som væsentlige indsatsområder.

Du er skrat… skrat… skrat…

Nærmest symbolsk berettede han om det tidspunkt, hvor han blev tilbudt jobbet som kommunaldirektør. “De måtte ringe til mig tre gange, fordi mobildækningen var så dårlig, at jeg ikke kunne høre, hvad de sagde,” smilede han og betonede, at det har kommunens attention at forbedre den digitale infrastruktur.
Kommunens image har også høj prioritet. “Engang imellem bliver vi portrætteret en tand for negativt, fordi medierne fokuserer på udkant og faldefærdige boliger. Vi skal sammen fortælle de gode historier og vise de gode billeder.”

Erhverv og arbejdsmarked sammen
“Det har gjort ondt på mig at høre, at nogle må sige nej tak til opgaver, fordi de ikke kan skaffe den fornødne relevante arbejdskraft. Samtidig har vi en strukturel udfordring med overvægt af personer, der er på kanten af arbejdsmarkedet.” Netop derfor mente han, at der er god mening i, at erhverv og arbejdsmarked er blevet samlet i en forvaltning. “Ved at koordinere indsatsen, kan vi skabe mere slagkraft, og vi skal lytte til, hvad der batter for jer.”

Partnerskaber betyder rigtig meget

Erhverv Grenaa har i sin indstilling til den vedtagne erhvervspolitik fokuseret på, at kommunen laver helt konkrete handlingsplaner, der løbende følges op. Svaret, på om det spørgsmålet bliver til politisk virkelighed, var mere en hensigtserklæring, fordi det nye hold i kommunalbestyrelsen lige skal finde sammen. “Men jeg vil have et tættere samarbejde, hvor erhvervslivet mødes professionelt af kommunen. Vi skal være i tidlig dialog og have en løsningsorienteret kultur.”
Christian Bertelsen sluttede af med en klar opfordring til erhvervslederne. “Vi skal spille hinanden gode. Så tag dialogen og udfordringerne op med os i stedet for at sætte krydset under »dårlig« i diverse undersøgelser om erhvervsvenlighed, så vi sammen kan vise det positive indtryk af vores samarbejde.”

Vil du være med…

· til at booste væksten i Grenaa?
· i et proaktivt erhvervsnetværk?
· til at påvirke erhvervspolitikken?

Bliv medlem