27. aug 2020

Medlemsmøde og generalforsamling

Hermed indkaldes alle medlemmer til ordinær generalforsamling i Erhverv Grenaa. Alle – medlemmer og ikke-medlemmer – er velkomne!

Den afholdes torsdag den 27. august 2020 kl 08:00-09:30
i Pavillonen, Kærvej, 8500 Grenaa. 

Generalforsamlingen er udsat pga. Covid-19 og afholdes derfor efter force majeure reglerne (dvs. så hurtigt det praktisk er muligt).

Dagsorden
1 Valg af dirigent
2 Aflæggelse af bestyrelsens beretning for det forgangne år
3 Fremlæggelse af årsregnskab samt revisionspåtegning til godkendelse
4 Fremlæggelse og godkendelse af budget for det næste regnskabsår
5 Valg af bestyrelse
6 Valg af revisor
7 Behandling af indkomne forslag
8 Eventuelt
Det reviderede regnskab for 2019-2020 vil være tilgængeligt senest den 20. august 2020 på www.erhvervgrenaa.dk

Bestyrelsen består ifølge vedtægterne af 3-7 medlemmer, som vælges for 2 år af gangen. Følgende er på valg:
Advokat Ole Husum (næstformand), Zacher Advokater ApS (modtager ikke genvalg)
Kulturhusleder Jesper Jul, Pavillonen (modtager genvalg)
Direktør Dennis Friis Thaagaard, sekretær, Sustainor (modtager ikke genvalg)
Johnny Kjærgaard, (formand) fratræder

Der er herudover indtil nu modtaget følgende kandidatnavne (kandidater modtages også på selve generalforsamlingen):
Kreativ chef Jens Nikolajsen, Mercatus A/S (tidl. observatør i bestyrelsen)
Advokat Mette Lindhardt, Lindhardt Steffensen Advokatpartnerselskab
Senior vice president Jørgen O. M. Laursen, Terma Aerostructures A/S

Bestyrelsen består ligeledes af
CFO Kirsten Schmidt, (kasserer), Grenaa Havn A/S
Direktør Jørgen Due Jensen, Due Jensen Management
Direktør Fredrik Høgh Brandstrup, Grenaa Hydraulik A/S


Medlemsmøde efter generalforsamlingen
Nyt fra Erhverv Grenaa og medlemmerne
Resultat af lokal corona-erhvervsanalyse ved Lone Vieland Mortensen, Work Capacity

Klik her og hent: 
Slides fra generalforsamlingen

Referat fra generalforsamlingen

Præsentation af undersøgelse fra Work Capacity

Vil du være med…

· til at booste væksten i Grenaa?
· i et proaktivt erhvervsnetværk?
· til at påvirke erhvervspolitikken?

Bliv medlem