Avanceret produktion

Vision

Grenaa ses som det naturlige centrum i Danmark for producerende underleverandører af metal- og kompositelementer. Med sine uddannelsesinstitutioner, som dækker relevante faggrene er den nødvendige arbejdskraft altid til stede. Og med egne test- og forskningscentre indenfor avanceret produktion, samt tætte samarbejder med andre forskningsinstitutioner, er det faglige vidensmiljø innovativt og dynamisk. Placeringen mellem Business Region Aarhus og Sverige gør Grenaa til en naturlig logistisk placering for produktion af metal- og kompositelementer.

 

Baggrund

Med en række innovative industrivirksomheder og en moderne uddannelsesinstitution som VidenDjurs har Grenaa potentialet til at udvikle en klynge inden for avanceret produktion.

De eksisterende lokale underleverandører indenfor metal- og kompositproduktion omfatter fx Terma, HSM, Aalsrode Smedie- og Maskinfabrik, samt en lang række mindre virksomheder. Der er uddannelsesgrundlag til smedeuddannelsen hos VidenDjurs. De mere specialiserede og videregående uddannelser findes ikke i Grenaa. Der er desuden ikke det store samarbejde imellem de lokale producenter, men alligevel eksempler på lokale kunde- og leverandørforhold. Der er ingen tværgående udviklings- eller forskningsprojekter. Dog er der udviklingsaktiviteter i fx Terma. Der mangler desuden rådgiverfunktioner, kapitaltilførsel samt en større tilgang af startups indenfor området for at kunne kalde det en klynge.

Vil du være med…

· til at booste væksten i Grenaa?
· i et proaktivt erhvervsnetværk?
· til at påvirke erhvervspolitikken?

Bliv medlem