Energioptimering

Vision

I fremtiden er Grenaa centrum for praktisk viden og kompetencer i energioptimering af bygninger. Det er et område som får større og større opmærksomhed, da bygningsmassen står for 40% af alt energiforbrug, og der samtidigt er et stigende fokus på og krav om minimering af klimapåvirkningerne via fx CO2. Grenaa huser både forskningsinstitutioner, uddannelser, iværksættere og etablerede virksomheder indenfor energioptimering af bygninger. Og det hele kædes sammen af en stærk klyngeorganisation – Grenaa Energy Optimization Cluster (GEOC).

Grenaa er desuden en god case som by, der er gennemsyret af såkaldte industrisymbioser, hvor energi i forskellige former (fx damp, varmt luft og varmt vand), bliver handlet mellem byens industrier, i stedet for at gå til spilde. Der er desuden et verdensklasse energisystem med en infrastruktur, som omfatter bionaturgas fra bioforgasning af landbruget, rensningsanlæg, dagsrenovation, storkøkkener mv. Desuden er det lokale fjernvarme og elnet baseret på vedvarende energi. Dermed er Grenaa 100% klimaneutral i sit energisystem.

 

Baggrund

I dag har Grenaa en lang række etablerede virksomheder, som håndværkere, arkitekter og ingeniører, som alle arbejder med energioptimering i bygninger. Disse er typisk uddannede Energivejledere. Der findes et samarbejde mellem en mindre gruppe håndværkere (Energihåndværkerne Djursland), som fokusere på energioptimering. Der findes ingen klyngeorganisation, og der er ingen eksisterende forsknings- eller udviklingsprojekter indenfor genanvendelse. Der findes ingen uddannelser, der direkte er afpasset til klyngen, men dog flere, som kunne anvendes. Kapitaltilførsel er ikke struktureret, og der er ingen inkubatormiljø.

Grenaa som energioptimeret by er godt på vej med en begyndende udfasning af kulbaseret varmeproduktion, et allerede etableret solvarmeanlæg, planer om et bioforgasningsanlæg, planer om fjernvarme baseret på flis og/eller halmforbrænding, samt begyndende planer om industrielle symbioser.

Vil du være med…

· til at booste væksten i Grenaa?
· i et proaktivt erhvervsnetværk?
· til at påvirke erhvervspolitikken?

Bliv medlem