Genanvendelse

Vision

I det store globale fokus på ressourceoptimering og intelligent anvendelse af materialer bliver Grenaa dansk centrum for genanvendelse. Det er ikke her man tænker på redesign eller anvendelse af færre kemikalier. Det er til gengæld i Grenaa man er innovationscentrum for genanvendelse af eksisterende (ofte problematiske) materialer og produkter, der har udtjent deres oprindelige formål. Dette er et område, som vil være yderst aktuelt i mange årtier fremover – selv når alting er designet til ren genanvendelse.

Grenaa huser fremover vidensinstitutioner og projekter, der udvikler anvendt forskning på genanvendelse. Der er desuden både etablerede og nystartede virksomheder, der udfører indsamling og fraktionering af materialer. Grenaa Recycling Cluster er en stærk klyngeorganisation, som styrker Grenaas rolle som dansk centrum for genanvendelse.

 

Baggrund

I dag har Grenaa flere etablerede virksomheder, som indsamler og fraktionerer materialer til genbrug, fx Stena Recycling, Fornæs samt en afdeling af Ekokem. Desuden er de offentligt ejede selskaber RenoDjurs og AquaDjurs stærkt fokuserede på genanvendelse. Grenaa har endvidere en historik med Grenaa Papfabrik, og huser den største danske genbrugspapirsfabrik, nemlig DS Smith.

Der findes ingen klyngeorganisation, og der er ingen eksisterende forsknings- eller udviklingsprojekter indenfor genanvendelse. Der findes ingen uddannelser, der direkte er afpasset til klyngen, men dog flere, som kunne anvendes. Kapitaltilførsel er ikke struktureret, og der er ingen inkubatormiljø.

Vil du være med…

· til at booste væksten i Grenaa?
· i et proaktivt erhvervsnetværk?
· til at påvirke erhvervspolitikken?

Bliv medlem