Tang

Vision

Grenaa er det europæiske centrum for tangforskning og forretnings- og produktudvikling indenfor tang. Alle danske og betydende europæiske virksomheder, som beskæftiger sig med tang har et naturligt tilhørsforhold til Grenaa, enten som bosiddende i Grenaa, som del af et af de mange forsknings- og udviklingsprojekter, eller som kunde, leverandør eller investor til klyngen. Grenaa Algea Cluster (GAC) er en stærk klyngeorganisation, som fastholder Grenaas position som centrum for tang i Europa.

 

Baggrund

AlgeCenter Danmark har siden 2011 forsket i anvendelse af tang i Grenaa. Den teoretiske og praktiske vidensfrembringelse koordineres af Aarhus Universitet, Teknologisk Institut og Kattegatcenteret. Der forskes på højt niveau i produktion og anvendelse af tang til så forskellige formål som fødevarer, ingrediens til fødevarer, biobrændsel, bioforgasning, ingrediens til kosmetik, kosttilskud, medicin samt dyrefoder. Forskningsprojekterne har deltagelse af flere universiteter fra fx Danmark, Irland, Tyskland og Italien. Desuden deltager betydende virksomheder fra fx Danmark, Holland, England, Island, Belgien og Tyskland.

Der er kun opstået ganske få virksomheder ud af tangområdet, fx det højtprofilerede Nordisk Tang. Der findes ingen klyngeorganisation (udover AlgeCenter Danmark), og der er ingen lokal adgang til relevante uddannelser. Kapitalfremskaffelse er ikke struktureret, og der findes intet decideret inkubatormiljø.

Vil du være med…

· til at booste væksten i Grenaa?
· i et proaktivt erhvervsnetværk?
· til at påvirke erhvervspolitikken?

Bliv medlem