Vindenergi

Vision

Grenaa er det naturlige centrum i Danmark for underleverandører til vindindustrien. Det er her underleverandørerne har samlet sig, da uddannelsesinstitutioner, leverandører, kunder og investorer også er samlet her. Når de store vindmølleparker skal bygges og serviceres er det naturligt at Grenaa Wind Energy Cluster (GWEC) bliver involveret.

 

Baggrund

I dag har Grenaa enkelte etablerede virksomheder som er specialiserede indenfor vindindustrien, som fx Apro Wind, Davai, Envision og TP Offshore. Desuden er en række lokale virksomheder underleverandører af elementer til vindmølleindustrien. Grenaa har endvidere en historik med Anholt Vindmøllepark, som skabte et grundlag for dannelsen af Djurs Wind Power – en sammenslutning af virksomheder, som servicerede og leverede elementer til bygningen af vindmølleparken.

Der findes ingen klyngeorganisation, og der er ingen eksisterende forsknings- eller udviklingsprojekter indenfor vindenergi i Grenaa. Der findes ingen uddannelser, der direkte er afpasset til klyngen, men dog flere, som kunne anvendes. Kapitaltilførsel er ikke struktureret, og der er ingen inkubatormiljø.

Vil du være med…

· til at booste væksten i Grenaa?
· i et proaktivt erhvervsnetværk?
· til at påvirke erhvervspolitikken?

Bliv medlem