Bæredygtig by

Vision

På baggrund af de stærke megatrends i samfundet, som trækker samfundet mod mere bæredygtighed, ansvarlighed og åbenhed, er Grenaa blevet en europæisk caseby. Kommunen har taget endegyldigt stilling til at det offentlige system skal fungere bæredygtigt. Dette indebærer fx at der tænkes miljø, natur og cirkulær økonomi (ressourceoptimering) ind i alle offentlige aktiviteter. Der udvises fuld åbenhed i alle kommunale handlinger, og der udvises ansvarlighed i investeringer og aktiviteter (fx i support til udsatte grupper i samfundet). Kommunen og byen har taget deleøkonomien til sig, og man er gået fra en ejermentalitet til en adgangsmentalitet – og dermed gået fra indkøb til leasing af maskiner mv. Dette gælder også alle de offentlige ejede selskaber, og denne mentalitet tiltrækker en lang række private virksomheder, som kan se en forretningsfordel i at koble sig på den bæredygtige tankegang.

 

Baggrund

Grenaa har flere aktører, som arbejder med bæredygtighed – bl.a. AquaDjurs og Reno Djurs. Der er desuden i den kommunale miljøafdeling etableret en kommunal miljøcertificering (GMC), som er unik i Danmark. Byen eller kommunen har ikke en offensiv eller struktureret tilgang til bæredygtighed, men på den anden side heller ikke noget der taler imod dette. Det er et område som generelt ikke er specielt italesat.

Vil du være med…

· til at booste væksten i Grenaa?
· i et proaktivt erhvervsnetværk?
· til at påvirke erhvervspolitikken?

Bliv medlem