Del af Business Region Aarhus

Vision

Grenaa er en del af Business Region Aarhus (BRA), og dermed en del af det østjyske vækstområde, som huser op mod 1 million indbyggere. Som del af BRA er Grenaa også i spil som en lokalitet, hvor det giver mening at anlægge sin virksomhed – eller dele heraf – da Grenaa har den gode blanding af et attraktivt erhvervsklima og tilgængelige og kompetente medarbejdere. Erhvervsklimaet er attraktivt grundet det store udbud af gode erhvervsbygninger og –grunde, den gode kommunale erhvervsservice, og den gode infrastruktur. De kompetente medarbejdere kan findes i Grenaa grundet det gode bosætningsmiljø, den smukke natur, det gode fritidsliv, de gode uddannelser, de gode muligheder for arbejde til ægtefællen, samt gode pendlermuligheder for de, der har valgt ikke at bosætte sig i Grenaa. Disse fordele gør, at Grenaa med tiden bliver udbygget til en erhvervsmæssig forstad til Aarhus og det østjyske vækstområde – både fysisk og mentalt.

 

Baggrund

Grenaa har en naturlig tæthed til Aarhus, som gør at mange af de lokale virksomheder har kunder og forretningspartnere der. Der er dog ikke oprettet et mere formelt samarbejde, udover Norddjurs Kommunes medlemskab af Business Region Aarhus. Der er således stort potentiale i den kommende vækst i det østjyske vækstområde.

Vil du være med…

· til at booste væksten i Grenaa?
· i et proaktivt erhvervsnetværk?
· til at påvirke erhvervspolitikken?

Bliv medlem